Ptičie

Ružencové bratstvo

pri farskom kostole mena Panny Marie, Ptičie

 

        V sobotu 5. septembra 2015 sa konala duchovná obnova ružencového bratstva. Viedol ju promótor pre ruženec na Slovensku fr. Melichar Matis OP spolu so svojim asistentom fr. Filipom Ďubekom OP.

         Po modlitbe  posvätneho ruženca s miestnymi  členmi RB slávili spolu sv. omšu.

         V homílii fr. Filip povzbudzoval veriacich ku konaniu  skutkov lásky. Nimi sa stávame nezrozumiteľnými pre zlého, pretože sa dostávame do iného priestoru, do roviny Najsvätejšej Trojice, kde zlý nemá absolútne prístup. Podobne je to aj so zverením sa pod ochranný plášť Panne Márii.

         Po sv. omši mal fr. Melichar príhovor na tému: „Ako dnes vytvoriť RB.“ Po tvorivej diskusii sa miestni ruženciari rozhodli pre obnovu svojho ružencového bratstva, ktoré začalo týmto dňom. Duchovnej obnovy sa zúčastnili aj členovia RB Chlmec – filiálka farnosti..

 

 

Dňa 27.9.2015 bola prevedená  reforma RB Ptičie.

Za hlavnú horliteľku bola zvolená       Vlasta Bešaková   kontakt: 0905 512 514

Finančná komisia:                              Danka  Porvazníková

                                                           Martina Mastiľaková


Ružencové bratstvo  členovia  živeho ruženca

Ruža č.1 - horliteľka  Helena Matová

Por.č. Priezvisko Meno č.d.
1 Haburajová  Mária 168
2 Lancošová  Lýdia 1
3 Dzurková Mária 2
4 Raková Oľga 3
5 Raková Katarína 5
6 Kalaninová Tatiana 186
7 Matová Helena 4
8 Matuchová Mária 6
9 Raganová Emerencia 6
10 Klamarová Milena 7
11 Kocová Božena 8
12 Mastiľaková Eva 10
13 Mastiľaková Renáta 10
14 Džubáková Mária 8
15 Bošková Zdenka 15
16 Mastiľaková Valéria 16
17 Bešaková Jana 21
18 Porvazníková Danka 23
19 Jakicová Marianna 24
20 Horvatová Irena 28

 

Ruža č.2 - horliteľka Magdalena Struňaková

Por.č. Priezvisko Meno č.d.
1 Radová Blažena 30
2 Mihalčinová Marianna 31
3 Ročňaková Albína 31
4 Vaľková Mária 32
5 Kurejová Anna 35
6 Tkačiková Katarína 38
7 Čorná Anna 178
8 Šuľak Michal 230
9 Šuľáková Michaela 230
10 Babincová Viera 43
11 Pľuchtová Darina 162
12 Struňaková Magdaléna Struňaková 176
13 Džundová Adriana 47
14 Džundová Agáta 47
15 Raganová Anna 48
16 Kimákova Iveta 50
17 Hrindáková Irena 160
18 Mandelová Mária 54
19 Meľuchová Valéria 143
20 Bošková Gabriela 55

 

 Ruža č.3 - horliteľka Vlasta Bešaková

Por.č. Priezvisko Meno č.d
1 Kerekaničová  Daniela 201
2 Hirjaková Kvetoslava 56
3 Hudaková Viera 187
4 Zarembová Kristíma 58
5 Hivková Marta 161
6 Džubaková Regina 170
7 Bešaková Vlasta 1634
8 Bešaková Darina 168
9 Tomovčíková Katarína 59
10 Pencáková Helena 61
11 Ing.Pencáková Silvia 61
12 Mastiľaková Martina 203
13 Dzemjanová Jana st. 62
14 Radová Alena 63
15 Balaščíková Irena 65
16 Repková Adriana 66
17 Dzemjanová Helena 68
18 Dzemjanová Ľubomíra 68
19 Hirjaková Anna 69
20 Dudičová Lýdia 70

 

Ruža č.4 - horliteľka Mária Kurejová

Por.č. Priezvisko Meno č.d
1 Radová  Viera 73
2 Džubaková Anna 77
3 Cukrovaná Mária 78
4 Behunová Erika 79
5 Cukrovaná Margita 85
6 Virtašová Maária 87
7 Balaščíková Mária 88
8 Balaščíková Marta 88
9 Lancošová Mária 91
10 Jevičová Mária 92
11 Radová  Mária 92
12 Kundrátová Iveta 202
13 Hajdučková Margita 103
14 Drabantová Anna 108
15 Radová  Marta 113
16 Behún Bernard 115
17 Behúnová Terézia 115
18 Mastľaková Jaroslava 121
19 Majerníková Mária 124
20 Kurejová Mária 127

 

Ruža č.5 - horliteľka Margita Mastiľaková

Por.č. Priezvisko Meno č.d.
1 Mastiľaková Margita 128
2 Ing.Husťaková Mária 127
3 Antoniová Beáta 137
4 Hajdučková Viera 138
5 Matiľak František 10
6 Ištoková Anna 16

Členovia večného ruženca

Por. Č. Priezvisko Meno č.d.
1 Porvazníková Mária 184
2 Kundrátová Gabriela 151
3 Cukrovanaá Serafína 89

Členovia sväteho ruženca

Por.č. Priezvisko Meno č.d.
1 Mikulová Paulína 133
2 Cukrovaná Serafína 89
3 Dzemjan Štwfan 62
4 Dzemjanová Jana 62
5 Dzemjanová Rozália 62
6 Džubáková Helena 120
7 Tischová Mária 135
8  Ing. Cukrovaná Jana 114
9 Cukrovaná Anna 114
10 Lancošová Jana 182
11 Šuľaková Mária 230
12 Pataráková Františka 179
13 Jakubová Verona 131
14 Mastiľaková Mária 112
15 Čorná Justína 119
16 Kopčáková Marta 134
17 Kužmová Františka 112
18 Herrmanovská Mária 95
19 Hermanovský Jozef 95
20 Hirjaková Mária 69
21 Hivková Marta 161
22 Tomovčíková Katarína 59
23 Dzemjanová Jaana 62
24 Hirjaková Anna 69
25 Dudičová Lýdia 70
26 Jablonská Margita 125