Úvod

Extrémna Krížová Cesta na Slovensku 2024

Pochválený buď Ježiš Kristus. 

Ako po minulé roky, aj tentokrát sa uskutoční na Slovensku Extrémna Krížová Cesta (poznámka: EKC všetky začiatočné písmená s veľkým, nakoľko je to certifikovaná značka) Prosíme Vás o zdieľanie tejto pozvánky na Vašich webových a sociálnych stránkach. Srdečne, Pán Boh zaplať.

Po roku dávame opäť do pozornosti túto jedinečnú možnosť prežitia osobného duchovného cvičenia. EKC sa uskutoční na Slovensku už po siedmykrát.

Pred rokom sa konala na Slovensku v 11 tich mestách. Tohto roku sa na Slovensku bude konať už v 20 tich mestách, na 22 trasách.

Extrémna Krížová Cesta vznikla v Poľsku v roku 2029 - jej autorom je kňaz Jacek Wiosna Stryczek - www.facebook.com/jacekwiosna.stryczek . V roku 2023 sa konala v 25 štátoch, 420 mestách, mala 852 trás a už cez 100 000 tisíc účastníkov. 

Trasa musí spĺňať potrebné štandardy:

- začína svätou omšou,

- dĺžka trasy je 40 km, alebo minimálne 30 km už s potrebným prevýšením 500m,

- trasou sa prechádza v noci, z väčšej časti po lesných a poľných cestách,

- na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník rozmýšľa nad jednotlivými rozjímaniami,

- doba prechodu je minimálne 8 hodín,

- trasou sa prechádza v tichosti a v malých skupinách.


Toto extrémne putovanie, ktoré je odporúčané ako súčasť príprav na Veľkonočné slávenie, v tomto roku vzal pod svoju morálnu záštitu aj Mons. Bernard Bober košický arcibiskup – metropolita:

„Rád preberám morálnu záštitu nad týmto podujatím a prosím kňazov, aby ponúkli a spropagovali tento projekt vo svojich farnostiach. Verím že tento projekt sa uchytí aj v ďalších regiónoch na Slovensku.“ https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/aktuality/extremna-krizova-cesta-slovensko-pod-zastitou-kosickeho-arcibiskupa-bernarda-bobera-

Cieľom je siahnuť na dno svojich síl a zažiť Božiu prítomnosť. Priblížiť sa bližšie k Bohu, vyjsť s každodenného pohodlia a prekonávať svoje hranice. V tichu, v tme, veľa krát aj v kríze a bolestiach má človek možnosť zažiť niečo, čo ho dokáže v živote posunúť smerom dopredu v jeho duchovnom živote. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života.

Tohtoročné motto je: Cesta nádeje. Každá trasa má aj svojho zasväteného patróna. Trasy sú presne zmapované a reflexne vyznačené. Všetky informácie, mapy, súradnice, pomoc pri príprave, plagáty jednotlivých miest, registračné formuláre, rozjímania aj v audio verzii sú zverejnené na webovej stránke: www.ekc.sk

Všetky podrobné informácie nájdete aj na našej facebookovej stránke: www.facebook.com/ekc.slovensko/alebo aj na oficiálnej stránke: https://www.edk.org.pl/

Registrácia začína na Popolcovú Stredu 14. 2. 2024 www.ekc.sk/registracia/

Termíny a informácie o jednotlivých miestach na Slovensku podľa dátumu:

Lučenec: 8.3.2024, trasa sv.Pátra Pia, dĺžka: 36,4km, prevýšenie: 946m. www.ekc.sk/lucenec/

Bratislava: 15.3.2024, trasa sv.Dominika Sávia, 31,8km, 813m. www.ekc.sk/bratislava/

Vrícko: 15.3.2024, trasa sv.Margity Uhorskej, 30,2km, 926m. www.ekc.sk/vricko/

Komárno: 15.3.2024, trasa sv.Alberta Magnusa, 39,7km, 125m. www.ekc.sk/komarno/

Šmigovec/Snina: 15.3.2024, trasa bl.Pavla Petra Gojdiča, 37km, 1054m. www.ekc.sk/smigovec-snina/

Levoča: 15.3.2024, trasa sv.Ondreja, 33,7km, 926m. www.ekc.sk/levoca/

Námestovo: 15.3.2024, trasa bl.Zdenky Schelingovej, 45,5km, 900m. www.ekc.sk/namestovo/

Bošáca/Trenčín: 15.3.2024, trasa sv.Antona Paduánskeho, 37,3km, 1022m. www.ekc.sk/bosaca-trencin/

Zborov/Bardejov: 22.3.2024, trasa bl. Titusa Zemana, 32km, 875m a trasa sv.Don Bosca, 42km, 1300m. www.ekc.sk/zborov-bardejov/

Košice: 22.3.2024, trasa sv.Matúša apoštola, 33km, 874m a trasa sv.Košických mučeníkov, 41km, 1135m. www.ekc.sk/kosice/

Ružomberok: 22.3.2024, trasa sv.Jozefa, 30,4km, 1659m. www.ekc.sk/ruzomberok/

Zvolen/Banská Bystrica: 22.3.2024, trasa sv.Alžbety Uhorskej, 30,8km, 718m. www.ekc.sk/zvolen-banska-bystrica/

Nitra: 22.3.2024, trasa sv.Arnolda Janssena, 31,6km, 807m. www.ekc.sk/nitra/

Považská Bystrica: 22.3.2024, trasa Matky Božej z La Salette, 41,4km, 1332m. www.ekc.sk/pavazska-bystrica/

Skalica: 22.3.2024, trasa sv.Rity, 32,3km, 511m. www.ekc.sk/skalica/

Cífer/Modra: 22.3.2024, trasa sv.Prokopa, 36,8km, 691m. www.ekc.sk/cifer-modra/

Stropkov: 22.3.2024, trasa bl.Metoda Dominika Trčku, 34,8km, 920m. www.ekc.sk/stropkov/

Široké/Prešov: 22.3.2024, trasa sv.Jána Pavla II, 32,1km, 1374m. www.ekc.sk/siroke-presov/

Michalovce: 22.3.2024, trasa sv.Vincenta Pallottiho, 30,9km, 855m. www.ekc.sk/michalovce/

Humenné: 22.3.2024, trasa Sedembolestnej Panny Márie, 40,6km, 1215m. www.ekc.sk/humenne/

Prijmite výzvu, prekonajte pocit pohodlia a zažite niečo extrémne, čo Vás posunie dopredu vo Vašom duchovnom živote. Všetky svedectvá si môžete prečítať na stránke: www.ekc/svedectva/

ŽIŤ NAPLNO SA OPLATÍ

Prajeme Vám požehnaný čas, strávený v tichu a modlitbe.

S pozdravom, prípravný tím Extrémnej Krížovej Cesty.

image

 Zbierka 29.10.2023 - zemetrasenie

Slávenie nedele Božieho slova

>>> slavenenie nedele bozieho slova <<<Rádio Mária

Katolícke modlitebné Rádio Mária si môžete naladiť vo vašom rádiu v Košiciach na frekvencii 107,7 MHz a v Prešove na frekvencii 107,5 MHz. Zaodejte sa do modlitby, spoznajte vieru Cirkvi prostredníctvom katechéz a odpovede na otázky osobného rozvoja. Bližšie informácie nájdete na  www.radiomaria.sk 

Bioetika pre mladých

Pochválený buď Ježiš Kristus!

V mene Subkomisie pre bioetiku KBS dávam do Vašej pozornosti elektronický manuál "Bioetika pre mladých", dostupný v online verzii v slovenčine.

Nadácia Jeroma Lejeuna, Bioetika pre mladých (elektronická podoba ) https://milujemzivot.sk/

Ide o elektronickú verziu printového manuálu z roku 2015, preloženého z originálu, ktorý zostavila Nadácia Jérôma Lejeuna (http://www.fondationlejeune.org/). Manuál je veľmi praktickou príručkou v oblasti bioetiky nielen pri práci s mládežou. Vďaka za toto skvelé dielo patrí neziskovej organizácii Kanet (http://kanet.kbs.sk/).

Link prosím propagujte ďalej tam, kde by mohol byť užitočný a kde by oň mohol byť záujem.

S vďakou a úctivým pozdravom,

Martina Koyšová

sekretariát Subkomisie pre bioetiku KBS

  

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

        Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

        Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

        Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

 

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17