Chlmec

Ružencové bratstvo

pri kostole  Márie Magdalény, Chlmec

 

        Duchovná obnova a nové voľby  sa konali dňa  2.3.2014  za účasti  správcu farnosti Ptičie Mgr. Jozefa Hermanovského a dekanátnej horliteľky  pani  Márie  Turcovskej.

        Za hlavnú horliteľku bola zvolená :        Adela Mošková

        Finančná komisia :                             Mudr. Anna Fekesházyová

                                                                 Mária  Chromá                           


Ruža č.1 horliteľka  Mária Rujaková

Por.č. Priezvisko Meno č.d.
1 Chomaničová   Anna 2
2 Orlejová  Mária 5
3 Macejová   Felicia 7
4 Demková   Katarína 11
5 Cichá  Mária 14
6 Kenderešová   Helena 16
7 Kyslanová   Anna  19
8 Majerniková  Kveta  124
9 Horkuličová  Martina 30
10 Horkuličová  Katarina 30
11 Marcinčinová Magdalena 108
12 Hirjaková   Valéria 36
13 Jusková   Albína 45
14 Uričková   Božena 48
15 Hirjaková   Marcela 50
16 Demková   Mária 127
17 Rujaková   Mária 126
18 Macková Antónia 65
19 Karabinova  Katarína 177
20 Struňakova   Adriana 54

 

Ruža č.2 horliteľka Anna Jusková

Por.č. Priezvisko Meno č.d.
1 Krivjanská   Mária 57
2 Ing. Krivjanská  Lenka 57
3 Sninčáková   Anna 59
4 Babincová  Gabriela 66
5 Macková   Mária 67
6 Macková   Marianna 68
7 Macková  Mária 68
8 Macková  Patricia 68
9 Sciranková   Rozália 75
10 Stravková   Valéria 75
11 Macková   Marta 85
12 Macková   Ivana 85
13 Andrejčíková   Mária 145
14 Vasiľová   Marta 135
15 Šteňková  Mária 112
16 Cenknerová  Ružena 114
17 Uričková  Anna 115
18 Uričko  Václav 115
19 Rujaková   Katarína 96
20 Jusková   Anna 97

 

Ruža č.3 horliteľka Anna Rujaková

Por.č. Priezvisko Meno č.d.
1 Rujaková  Anna 86
2 Macková   Oľga 144
3 Jusková  Mária 111
4 Kenderešová   Mária 98
5 Demková   Mária 99
6 Horvatová   Darina 100
7 Ivanišková  Magda 118
8 Fekeshazyová  Anna 170
9 Hirjaková   Mária 101
10 Porochnavá   Anna 119
11 Hirjaková   Mária 129
12 Rujaková   Blažena 103
13 Barlašová  Monika 120
14 Mošková   Adela 121
15 Moško    Jozef 121
16 Chromá  Mária 142
17 Barlašová   Anna 131
18 Barlaš   Jozef 131
19 Demková Alena Alena 172
20