Liturgické oznamy

Farnosť Mena Panny Márie

Ptičie

Po

Féria

18:00 Ptičie

†Anna, Ján Cukrovani s rodičmi

 27.05.

   Ut

Féria

07:00 Ptičie

†Blažena Radová

28.05.

St

Féria

(Vigília zo slávnosti)

18:00 Chlmec (sv. omša + oltáriky)

†Ján, Helena Maruščákovi

29.05.

Št

Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

slávnosť

18:00 Ptičie (sv. omša + oltáriky)

Za farnosť

30.05.

Pi

Féria

17:15 Chlmec

†Ján,Mária,Juraj,Anna Kalaninovi

†Ján,Anna,Michal Hirjakovi

18:00 Ptičie

†Štefan, Anna Mastiľákovi s rodičmi

31.05.

So

Sv. Justína, mučeníka

Spomienka

(Fatimská sobota)

07:00 Ptičie

Na úmysel ordinára

07:45 Chlmec

ZBP Adriany,Daniela,Magdalény,Jána s rod.

09:00 Chlmec (1.sv. spoveď + nácvik)

01.06.

   Ne

Deviata nedeľa v cezročnom období

08:00 Ptičie

Za farnosť

 

10:00 Chlmec (1.sv.prijímanie - slávnosť)

ZBP pre Kristínu (živ.jub.)

02.06.

  • Poďakovanie sa všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády pri areáli kostola a fary. PBZ.
  • Májová pobožnosť – Ak nebude sv. omša: Chlmec(17:30h), Ptičie(18:00h).
  • Prvoprijímajúci! 1.V stredu večer – účasť na sv.omši v Chlmci. 2.V štvrtok o 18:00h v Chlmci nácvik. 3.V sobotu o 09:00h bude 1.sv.spoveď prvoprij. detí, rodičia nech sa vyspovedajú v priebehu týždňa.4.V nedeľu o 10:00h bude slávnosť 1.sv.prijímania v Chlmci.