Liturgické oznamy

Farnosť Mena Panny Márie

Ptičie

Po

Féria

 

04.07.

Ut

Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

slávnosť

08:30 Chlmec

ZBP pre Cyrila (životné jubileum)

 

10:00 Ptičie

†Igor Cukrovaný

05.07.

St

Féria

18:00 Chlmec

ZBP pre rodiny Kováčovu, Mackovu, Scirankovu

06.07.

Št

Féria

09:30 Levoča (Púť seniorov)

Za farnosť

07.07.

Pi

Féria

18:00 Ptičie

†Ján Džubák

 

18:45 Chlmec

†Juraj, Jozef, Mária, Ján Kislanovi

08.07.

So

Féria

07:00 Ptičie

†Mária Virtášová

09.07.

Ne

 

Pätnásta nedeľa v cezročnom období

 

08:30 Ptičie

Za farnosť

 

10:00 Chlmec

ZBP pre Elenu, Františka, Jána s rodinami

10.07.

 

  • Púť seniorov – Levoča 2022.Chlmec – 05:45h , Ptičie – 06:00h. (odchod autobusu)
  • Kandidáti na nových kurátorov – vysvetlenie.(do konca júla 2022)
  • Svätá zem – púť. (04.03.- 11.03.2022). Cena 850€. Tí, ktorí chcú si priplatiť horu Sinaj 1000€)