Liturgické oznamy

Farnosť Mena Panny Márie

Ptičie

Po

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

spomienka

18:00 Ptičie

ZBP pre Veroniku, Maroša a Miroslava

21..06.

Ut

Féria

07:00 Ptičie

ZBP pre Máriu a Eduarda Demčákových (25.výročie sobáša)

22.06.

St

Féria

 

23.06.

Št

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

18:00 Chlmec

†Rozália, Ján Scirankoví

†Ján Strávka

19:00 Ptičie

†Regina Džubáková, †Ján Kašaj

24.06.

Pi

Féria

18:00 Ptičie

†Silvia, Ladislav a zosn. z rodiny Pencákovej

 

18:45 Chlmec

†z rodiny Hirjakovej č.60

25.06.

So

 Féria

18:00 Ptičie

ZBP pre Janku Balaščíkovú a jej rodinu (ž.j.)

26.06.

Ne

Trinásta nedeľa v cezročnom

období

08:30 Chlmec

ZBP pre Adrianu (životné jubileum)

 

10:30 Ptičie (slávnosť 1. Sv. prijímania)

BP pre prvoprrijimajúce deti, ich rodiny a farnosť

27.06.

 

  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Prvoprijímajúci – záverečná katechéza v stredu o 15:00h – Ptičie. Sviatosť zmierenia pre rodinných príbuzných – 1h pred sv omšou v týždni, pre prvoprijímajúce deti dňa 26.06.2021 v Ptičí o 9:00h + nácvik. Lavice – budú vyhradené pre rodiny prvoprijímajúcich. Ďakujem za pochopenie a ústretovosť.
  • KBS - Od 01.07. prestáva platiť dišpenz od účasti na nedeľnej sv.omši.(viac na nástenke a webstránke)
  • Ptičie – služba kostolníka.