História

        Doposiaľ nejestvuje dôkaz o tom, že Ptičie v stredoveku bolo samostatnou farnosťou, ani to, že na tomto území stál kostol. Môžeme sa však domnievať, že počiatky kresťanstva v tomto regióne siahajú už do obdobia Veľkomoravskej ríše. Z 11. Storočia pochádza stopa, že v tejto lokalite žil kedysi eremita, kresťanský mních, pustovník.

        História prvého kostola v obci Ptičie siaha až do roku 1758. Ku cti Bolestnej Panny Márie ho zasvätil farár Martin Ivanovič. Obec Ptičie bola v tom čase filiálkou farnosti Humenné.

        Po výstavbe prvého kostola v obci začali veriaci prejavovať záujem o založenie samostatnej farnosti. Až v roku 1810 sa pristúpilo k erigovaniu samostatnej farnosti Ptičie. Tento proces sa ukončil až v roku 1813.  V roku 1816 navštívil farnosť Ptičie košický biskup pri príležitosti kanonickej vizitácie farnosti. Od založenia farnosti do roku 2003 tvorili farskú obec Ptičie aj filiálky Chlmec, Porúbka a Kamienka. 1. februára 2003 bola na základe rozhodnutia košického arcibiskupa metropolitu Alojza Tkáča obec Kamienka vyčlenená z farnosti Ptičie a priradená k farnosti Kamenica nad Cirochou.

        Na filiálke Chlmec bol kostol postavený v roku 1766, na kopci nad obcou. Kostol bol zasvätený sv. Márii Magdaléne. Tento kostol dnes slúži na vykonávanie pohrebných obradov. V rokoch 1990 – 1998 bol postavený nový, väčší kostol, ktorý stojí uprostred obce. Slávnostnú konsekráciu vykonal dňa 16.8.1998 pomocný biskup Bernard Bober. Pri vstupe do obce bola v roku 1863 postavená kaplnka zasvätená tajomstvu Navštívenia Panny Márie.

        Vo filiálke Porúbka sa slúžili sv. omše v gréckokatolíckom kostole. V roku 1938 bol v ňom inštalovaný oltár rímskokatolíckeho obradu zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Sv. omše sa tu slúžili do roku 1990.

        Farská budova

V obci Ptičie bola postavená v roku 1802, v tom čase, keď bola v obci na základe cirkevnej autority erigovaná miestna kaplánka so samostatným duchovným otcom. Pozostávala z dvoch izieb pre farára, jednej pre služobníctvo a jedna izba slúžila ako obývacia, či prijímacia izba.

Do dnešného dňa prešla farská budova viacerými menšími či rozsiahlejšími úpravami a rekonštrukciami.

        Kňazi vo farnosti Ptičie

Od roku 1802, kedy bola aj cirkevnou autoritou zriadená samostatná duchovná správa v obci Ptičie, farnosť spravovali títo kňazi:

P. Donát Kirner, OFMConv. 1802
P. Prokop Molnár, OFM           1802 – 1810
P. Štefan Paszternak, OFM       1810 – 1811
Jozef Kolartsik                            1811 – 1812
Anton Jelinek                             1812 - 1813
Juraj Dubovy                               1813 – 1819
Jozef Horray                              1819 – 1830
Augustín Semsey                        1830 – 1831
Andrej Dugasz                            1831 – 1839
Štefan Strunczer                        1839 – 1847
Michal Jentsik                            1847 – 1853
Jozef Orlich                                1853
Juraj Rády                                  1853 – 1893
Jozef Sztranyavszky                    1893 – 1924
Juraj Inczinger                            1924 – 1931
Michal Rovňák                            1932 – 1955
Andrej Kováč                               1954 – 1959
Ján Benko                                    1959 – 1988
Peter Sedlák                                1988 – 1990
Viktor Grega                               1990 – 2005
Mons. Marián Čižmár                 2005 - 2013
Mgr. Jozef Hermanovský            2013 - súčasnosť