Úvod

    Aktuality

Misijná púť - 8.októbra 2018

                 Slávnosť Ružencovej Panny Márie.

1. až 14 októbra 2018 sa v dominikánskom kostole v Košiciach uskutoční slávnosť Ružencovej Panny Márie. A ako súčasť tejto slávnosti pozývame od pondelka (8.10.) do piatku (12.10.) do nášho kostola rôzne spoločenstvá, ktoré si týmto spôsobom vykonajú púť (opierame sa o to, že náš kostol pred necelými dvoma rokmi bol pričlenený k Santa Maria Maggiore, a s tým sú spojené duchovné dobrá, odpustky, ktoré získavajú pútnici, ktorí k nám prichádzajú). Tohto roku v pondelok (8.10.) k nám zavíta jedno misijné spoločenstvo, utorok bude venovaný stredoškolákom, streda seniorom, štvrtok vysokoškolákom a piatok rodinám.

A spomenutým misijným spoločenstvom by mohlo byť to vaše spoločenstvo (vaši spolupracovníci). Jednalo by sa teda o pondelok 8. októbra. Program by bol nasledovný:

    16.45 modlitba ruženca (vedú koordinátori PMD)

    17:30 sv. omša (P. Jozef Noga CM – Honduras)

    18:30 moderovaná adorácia (po dohode s dominikánmi môžeme viesť pobožnosť PMD)

    19:00 agapé v našom kultúrnom centre Veritas (prezentácia o misii v Hondurase).

Účelom toho všetkého je ponúknuť skupine ľudí možnosť vykonať si spoločne púť do dominikánskeho kostola, pričleneného k Santa Maria Maggiore.

Keďže pozvané spoločenstvo pokrýva aj časť programu, je pre nás dôležité vedieť, či by ste ako pútnici (vôbec to nemusí byť veľká skupina ľudí ... nejde nám o to, aby to bola masovka) chceli k nám pricestovať. 

Zamyslenie

        18.nedeľa v Cezročnom období

   

    Nehovorím, že bol ťažký týždeň, pretože si myslím, že sú ľudia, ktorí prežívali ťažšie chvíle než ja, ale... nie vždy som sa vedela Bohu odovzdať. Aj keď som pri rannej modlitbe pripomenula, viac sebe, ako Bohu, že čokoľvek ma v daný deň postretne, zachovám pokoj a odovzdám sa Bohu s dôverou. Ľahké bolo pripomenutie, ťažšie bolo skutočne odovzdať Bohu každý problém. Lebo viac to ostávalo len na tej slovnej úrovni a čo ma teda ani nenaplnilo pokojom. Stále v tom bolo moje "ja". Pri dnešnom evanjeliu som zistila príčinu, prečo som v tom odovzdávaní sa Bohu neúspešná.

     Pomaly a dôsledne som si prečítala dnešné evanjelium. Našla som sa tam...

    Ježišove slová sedia na mňa, ako uliate. Akoby to hovoril priamo mne. " Nezháňaj sa za pominuteľným pokrmom, ale pokrmom, ktorý ostáva pre večný život.." A ja sa pýtam:" Čo mám robiť, aby som konala Božie skutky ?" Ježiš mi odpovedá:" Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal." Ale mne to nestačí a pýtam sa ďalej:" Aké znamenie urobíš, aby som videla a uverila ?" A tu, keď počujem samu seba o čo žiadam Ježiša, až ma zamrazí. Hej, zamrazí. Niekedy stačí, ak počujem samu seba nahlas niečo povedať, aby som sa aj sama nad sebou začudovala. Nad svojím zmýšľaním.. I teraz. Žiadam znamenia. A aké ? Ani sama neviem.                                                                              

     Spomínam si na jednu ozaj ťažkú chvíľu. Bola som po náročnej operácií zlomeniny členka. Mala som obrovské bolesti. V tých bolestiach som tiež prosila Boha o akési znamenie, že je pri mne. Prosila som: "Ježišu, len lem tvojich šiat mi ukáž, aby som vedela, že si tu. V ktorom rohu izby si ? Vieš, aké mám neznesiteľné bolesti. Keby som len lem tvojich šiat uvidela, uľavilo by sa mi. Kde si ? Ježišu cítim sa v bolesti sama, ukáž mi len malinké znamenie.." Ale nič nebolo, akokoľvek som pozerala a očami blúdila po nemocničnej izbe. Nič..ticho, len zvuk monitora snímajúceho tlkot môjho srdca a moja bolesť. Nič, žiaden záblesk svetielka, ani lem šiat. Ba, ani úľava v bolesti. Prečo nič? Či ma Ježiš nepočul ? Keď noc pominula a prišlo ráno, premýšľala som nad svojou nočnou, takmer zúfalou modlitbou , i nad tým, že som žiadnu odpoveď nedostala. Prečo? Kde sa stala chyba? Vtedy som si uvedomila, že Boh mi dal znamenie, len nie také, aké som ja očakávala. Ja som očakávala znamenie na ľudskej rovine - teda, že niečo zázračné uvidím, že niečo výnimočné pocítim...Ale Boh sa prejavil po svojom a to....že mi dal silu prežiť túto bolesť ! Presne tak, ako dal silu svojmu Synovi, keď On zomieral za mňa. A to je viac, než znamenie pre moje oči, ktoré v tú noc blúdili po izbe.

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Daniela 

Aktuality

I. Na bicykli za život

21. ročník cyklistickej akcie sa uskutoční od 13. do 26. augusta 2018 na trase z Prešova do Viedne. Akcia spája cyklistiku s modlitbovými pochodmi k potratovým centrám. V tomto roku sa prvýkrát sústredíme aj na centrá umelého oplodnenia, kde sú ničené veľké počty nenarodených detí. Na výveske si všimnite trasu a tiež základné informácie pre tých, ktorí sa chcú pridať k cyklistom – či už na celú trasu, alebo na vybraný úsek. 

>>> plagat - cykloput 2018 <<<

 II. Víkendová oáza pre bezdetné páry

je určená pre manželské páry, ktoré trvale alebo dlhodobo nemôžu počať a hľadajú nové podnety pre špecifické okolnosti svojho manželstva. Téma: Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8, 28). Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 28. do 30. septembra 2018. Cena pre manželský pár je 120€. Podrobnejšie informácie dostanete cez e-mail: vikend.manzelia@gmail.com.

>>> plagat - vikendova oaza 2018 <<<

 III. Ráchelina vinica

je duchovno-terapeutický víkend pre žijúce obete umelého potratu (rodič, príbuzný, zdravotník...), ktoré často trpia tzv. popotratovým syndrómom. Je vhodný aj pre ľudí zranených spontánnym potratom. Program vedie špeciálne vyškolený tím vrátane kňaza a psychológa. Uskutoční sa od 26. do 28. októbra 2018 v Žilinskom kraji. Prihlasovanie a bližšie informácie: rachel@rodinabb.sk; 0911 911 794

>>> rachelina vinica 2018 <<<Aktuality

Možnosť ubytovania a organizácie konferencií v Centre Salvator

Dávame Vám do pozornosti ponuku ubytovania a organizácie konferencií v CENTRE SALVATOR, ktoré zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Ide o duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum v Starom meste v Bratislave. V prílohe Vám posielame špeciálny cenník pre Cirkevné organizácie, ich členov, zamestnancov a kňazov. Viac informácii je v priloženom letáku a na www.centrumsalvator.sk.

 

S pozdravom 
Cirkevná servisná spoločnosť 
Kapitulská 11, 815 04, Bratislava

www.css.kbs.sk 

    Aktuality

I. Kampaň India – ACN Slovensko

Pápežská nadácia ACN SLOVENSKO - Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známa ako KIRCHE IN NOT) pripravila celoslovenskú distribúciu materiálov do farností + ďalšie aktivity v rámci kampane INDIA 2018 http://acn-slovensko.org/kampan-sila-dalitskych-zien-inspiracia-a-dobrocinnost-v-jednom/, kampaňový web: http://acn-slovensko.org/india2018/, FB kampaň pred Deviatnikom https://www.facebook.com/ACNSlovensko/posts/433392103798250

NEDEĽA, 20.05.2018 (Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť)

„Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

NEDEĽA, 27.05.2018 (Najsvätejšia Trojica, slávnosť)

„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

II. Kresťan v politike

V prílohe Vám zasielame brožúru s názvom "Kresťan v politike", ktorá je praktickou pomôckou pre laikov vo farnostiach a môže byť povzbudením, aby sa angažovali ako kresťania v komunálnych voľbách. Prosíme, aby ste s ňou oboznámili aktívnych laikov. Súčasťou projektu "Kresťan v politike" sú aj formačné kurzy pre tých, ktorí by sa do komunálnych volieb chceli zapojiť ako kandidáti. Termíny nájdete v brožúre.

III. Internát Svoradov

Súčasťou prílohy je aj plagát s informáciou pre študentov o možnosti ubytovať sa na internáte Svoradov v Bratislave - prvý katolícky internát na Slovensku www.svoradov.abuba.sk. 

    Aktuality

Arcidiecézne púte v roku 2018

 

 Katolícky časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.

Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

S pozdravom a želaním Božieho požehnania

Ing. Brigita Janovičová

manažérka vydavateľskej činnosti pre deti

E-mail: objednavky@erko.skbrigit@erko.sk

Tel.:+421-2-20 44 52 53

Mobil - zam.: 0915780923

eRko – HKSD, sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2TOPlist