Úvod

Zamyslenie

        Pôst -  čas pre vyznávanie lásky

            Je to možno na prvý pohľad úsmevné, že -pôst- a vyznanie lásky. Tohto roku to aj tak pekne vyšlo, že popolcová streda a  sviatok sv. Valentína bol v jeden deň. Ale, nie preto som dala do nadpisu - pôst - čas pre vyznávanie lásky. Napísala som to preto, že to tak cítim... že práve cez pôst cítim silu lásky. Iste, predovšetkým silu a veľkosť Božej lásky ku mne - hriešnici. Pôst nie je pre mňa obdobím smútku. Nemôžem byť smutná, lebo cítim Lásku, cítim, že som milovaná !  Niežeby som cez rok nebola milovaná, alebo, že by som necítila Božiu lásku. No,  cez pôst vnímam Božiu lásku ku mne oveľa viac a preto nachádzam práve v pôstnom čase mnoho príležitostí Bohu lásku opätovať. Preto nemám čas na smútok.

            Hovorí sa, že Vianoce sú sviatky lásky a pokoja. Lebo..prišla Láska na svet...tak spievame v koledách. K pôstnemu času skôr pripisujeme smútok, bolesť, utrpenie.. Avšak, aj pôstny čas je o láske. Áno, je aj o utrpení, o bolesti, o krížovej ceste i ukrižovaní. No podstatou toho je Láska. Láska Boha k človeku. Láska, akú si ani nevieme dostatočne predstaviť, ba, ani pochopiť.

            Boh tak miloval svet...poslal svojho Syna, aby nás spasil... Pribili ho na kríž. Klince, alebo láska k nám ? Láska ho tam držala, z lásky k nám nezostúpil z kríža, z lásky k nám vykrvácal a na ňom zomrel. Všetko nám dal. Aj svoje Telo za pokrm, aj svoju Matku za našu matku. A stále nám dáva. Nič si nezobral späť. Boh tak miluje svet....MILUJE...

            Nemáme čas byť smutní, pretože takúto lásku nemôžeme nechať neopätovanú. Sme milovaní, Bohom milovaní a aj Boh túži po našej láske. Skôr, než smútiť, by sme sa mali  učiť milovať. Milovať, nie len mať rád. Myslím, že z väčšej časti príčinou našich neúspechov, pádov, bolestí a zranení tkvie v tom, že sme zabudli MILOVAŤ.  Že sme sa uspokojili s nižším stupňom lásky - máme len radi. Ľahšie nám ide nadávať, či sťažovať sa, alebo hundrať, než povedať blízkemu človeku - milujem ťa. Milovať  znamená obetu, vzdať sa vlastného pohodlia, svojho ega , v prospech niekoho iného. Povedať blížnemu - milujem ťa - a potom pridať k tomu skutok lásky, či i len úsmev, pohladenie, povznáša dušu nielen jemu ale i mne samej.

            Máme sa - milovať - takou láskou, akou nás miluje Boh. Láskou, ktorá sa dáva a nič nežiada späť. Láskou, ktorá sa chce dávať, láskou, ktorá chce odpúšťať znova a znova.. Nie je to ľahké, je to veľmi náročné, ale s Kristom je všetko možné.

            Preto hlbší zmysel dám pôstu, keď sa budem snažiť milovať, tak ako miluje Ježiš. Každý pohľad na kríž ma má k tomu viac a viac približovať. Približovať až tak, že nastane zmena v mojom živote, i v živote mojej rodiny, i prostredia kde žijem.  Budem sa snažiť vyznávať lásku každým skutkom, každým slovom, úsmevom...vyznávať lásku Bohu i blížnym... Nie smútiť, ale milovať. Lebo - pôst je obdobím vyznaní i prejavov ohromnej lásky Boha k nám, ale i našej k Bohu, i cez rodinu, či priateľov, kolegov, susedov..cez každého človeka, ktorého mi Boh pošle do mojej krížovej cesty.

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Daniela 

    Aktuality

Arcidiecézne púte v roku 2018

 

 Katolícky časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.

Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

S pozdravom a želaním Božieho požehnania

Ing. Brigita Janovičová

manažérka vydavateľskej činnosti pre deti

E-mail: objednavky@erko.skbrigit@erko.sk

Tel.:+421-2-20 44 52 53

Mobil - zam.: 0915780923

eRko – HKSD, sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2TOPlist