Úvod

Zamyslenie

        Víťazstvo lásky

        Ako ste prežili pôstne obdobie? Obdobie vyznávania lásky, Bohu i blížnym ? Ja sa priznám, že to u mňa bolo akoby EKG - krivka, raz hore, raz dole. Aj pri najväčšej snahe to nebolo dokonalé. Vyznávanie lásky nebolo pre mňa vždy jednoduché, mnohokrát takmer žiadne, skôr opak - prejavovala som mrzutosť, náladovosť, nechuť k úsmevu... Boli dni, kedy som zabudla na skutky lásky, ale boli aj dni, kedy som si uvedomovala denno - denné prejavy lásky Boha ku mne a aj sa ich snažila sprostredkovať iným. Vtedy mi to prinášalo uspokojenie, radosť a pocit užitočnosti pre svoje okolie.

            Je úžasné, že i napriek môjmu takmer dennému zlyhávaniu, Ježiš predsa vstal z mŕtvych. Iste, poviete si - však vieme, že vstal z mŕtvych. Hej, pred viac než 2000 rokmi ozaj vstal z mŕtvych. Každý rok si to prvé zmŕtvychvstanie pripomíname. To, že Kristus ozaj vstal z mŕtvych je istota, ktorá sa nezmení, ani keby sme veľkonočné sviatky prežili  všedne, či len svetsky, alebo akokoľvek povrchne. Aj keby sme pôstne obdobie premárnili. To prvé zmŕtvychvstanie je istota. Ježiš však chce z mŕtvych vstať aj v každom jednom srdci. Chce vstať z mŕtvych  nie tak všeobecne, ale konkrétne v mojom srdci...v tvojom srdci... v srdci každého jedného človeka. Ježiš túži v každom z nás prežiť zmŕtvychvstanie, tak intímne, aby spôsobil zmenu v našom živote.

            Každý cíti vo svojom vnútri potrebu zmeny. Som si istá, že každý z nás chce čosi zmeniť vo svojom živote. Iste to nie je túžba po zmene k horšiemu, ale k lepšiemu. V čomkoľvek, ale k lepšiemu. A vieme byť i sklamaní, keď sa nám nedarí. Možno sme až zúfalí, že i napriek našej snahe nedosahujeme také uspokojenie, aké by sme chceli. Ale Ježiš nás pozná, vie, čím prechádzame, ako sa snažíme, pozná naše túžby. Vie o našich pádoch, ale i povstaniach.. Preto chce z mŕtvych vstať v každom z nás. Každý človek kráča svojou krížovou cestou, no nie všetci to dotiahneme k zmŕtvychvstaniu. Možno i vieme, že tou krížovou cestou s nami kráča Ježiš, ale príliš skoro to vzdávame, rezignujeme. Vo svojich trápeniach síce hľadíme na kríž, ale tam aj náš pohľad končí. Na kríži...Ježiš však neostal na kríži, ani v hrobe. Hrob je prázdny !  Ježišov hrob je prázdny ! Ježiš vstal z mŕtvych ! Ježišovmu zmŕtvychvstaniu musíme uveriť nie všeobecne, ale intímne a až tak v nás Ježiš vstane z mŕtvych. V nás osobne, v každom jednom srdci. Takéto zmŕtvychvstanie spôsobí v našom živote zmenu. My samy možno nemáme silu, ale Kristus ju má. Kristus v nás dokáže vstať z mŕtvych, nám len treba chcieť, aby vstal.

            Dovoľme Kristovi, aby v nás vstal z mŕtvych. Urobme osobné rozhodnutie : "Ježišu, vstaň z mŕtvych aj vo mne. Dávam ti plnú moc, aby si svojim zmŕtvychvstaním vniesol svetlo do mojej duše. "

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Daniela 

    Aktuality

Prezentácia knihy: Kardinál JOZEF TOMKO - Život v službe evanjeliaArcidiecézne púte v roku 2018

 

 Katolícky časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.

Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

S pozdravom a želaním Božieho požehnania

Ing. Brigita Janovičová

manažérka vydavateľskej činnosti pre deti

E-mail: objednavky@erko.skbrigit@erko.sk

Tel.:+421-2-20 44 52 53

Mobil - zam.: 0915780923

eRko – HKSD, sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2TOPlist