Úvod

Zamyslenie

        Najsvätejšia Trojica

Viem, že i keby som písala knihu o najsvätejšej Trojici, napísala by som málo, resp. nenapísala by som nič také, o čom by sme ešte nepočuli. A ani toto zamyslenie nebude revolučné, ohromujúce. Písať, či zamýšľať sa nad tajomstvom Trojice je pre mňa nezvládnuteľné. Myslím, že nie je na svete človek, ktorý by dokázal verne vysvetliť, či obsiahnuť jej tajomstvo. Iste, mnohí teológovia vydali štúdie o najsvätejšej Trojici, ale si myslím, že to stále nie je to, čo ozaj pochopíme a spoznáme vo večnosti. Keď už budeme hľadieť na Boha očami duše, až vtedy zistíme, ako ďaleko boli naše pozemské úvahy.

Nie je v silách človeka pochopiť dokonalé tajomstvo najsvätejšej Trojice, lebo nevieme ani prežívať dokonalú Lásku, dokonalú jednotu. Aj keď ako rozjímame o dokonalosti Boha, vždy ostávame len na úrovni ľudského poznania. Nemáme reálnu predstavu. V Písme čítame - ..ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo... A je to tak. Ani tá najväčšia fantázia nás k realite večnosti nepriblíži.

No to tiež neznamená, že to máme vzdať. Nie. Práve naopak. Máme byť ako deti, Ježiš nás k tomu nabáda. Hovorí : " Veru, hovorím vám,: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva." (Mt,18,3)  . Čo to znamená teraz pre nás? Máme byť ako deti.  Dieťa sa nezamýšľa nad niečím, čo nevie pochopiť. Dieťa nerozjíma nad podstatou manželstva, ale vníma naplno lásku medzi rodičmi !  Dieťa rodičov, ktorí žijú manželskú lásku, jednotu, tak ako si pred oltárom prisahali, rastie do krásy ducha. Avšak dieťa, ktoré je v striedavej starostlivosti raz matky, raz otca, poprípade ešte i ich nových partnerov, jeho duša žije v chaose.

V najsvätejšej Trojici máme istotu. Nerozjímajme nad jej tajomstvom, ale nad tým, čo vieme pochopiť, čo vieme vnímať. A všetci, bez rozdielu veku, postavenia, viery, náboženstva...všetci máme senzor lásky. Všetci - i väzni, vrahovia, i chorí, i zdraví, i politici, i obyčajní ľudia. Aj na ledva badateľný záblesk lásky reaguje každé srdce.

Najsvätejšia Trojica je pre nás najväčším, najistejším, najdokonalejším Zdrojom Lásky. Dokonalej Lásky. Buďme ako deti, teda, nefilozofujme nad tajomstvom Trojice, ale vnímajme, prijímajme, žime naplno jej Lásku. Nehovorme o Trojici, hovorme s Trojicou.

Nie len dnes, v  nedeľu najsvätejšej Trojice vnímajme jej pôsobenie v našom živote, ale každý deň. Začínajme každý deň modlitbou k najsvätejšej Trojici. Lebo, ako dieťa potrebuje i otca, i matku, pre svoj život, potrebujeme i my najsvätejšiu Trojicu v každom momente nášho života.

Prosme Boha Otca o pokoru, aby sme vedeli byť deťmi. Prosme Boha Syna o silu, aby sme sa vedeli obetovať jeden pre druhého. Prosme Ducha Svätého, aby naplnil naše srdcia svojou láskou.       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Daniela 

Aktuality

Možnosť ubytovania a organizácie konferencií v Centre Salvator

Dávame Vám do pozornosti ponuku ubytovania a organizácie konferencií v CENTRE SALVATOR, ktoré zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Ide o duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum v Starom meste v Bratislave. V prílohe Vám posielame špeciálny cenník pre Cirkevné organizácie, ich členov, zamestnancov a kňazov. Viac informácii je v priloženom letáku a na www.centrumsalvator.sk.

 

S pozdravom 
Cirkevná servisná spoločnosť 
Kapitulská 11, 815 04, Bratislava

www.css.kbs.sk 

    Aktuality

I. Kampaň India – ACN Slovensko

Pápežská nadácia ACN SLOVENSKO - Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známa ako KIRCHE IN NOT) pripravila celoslovenskú distribúciu materiálov do farností + ďalšie aktivity v rámci kampane INDIA 2018 http://acn-slovensko.org/kampan-sila-dalitskych-zien-inspiracia-a-dobrocinnost-v-jednom/, kampaňový web: http://acn-slovensko.org/india2018/, FB kampaň pred Deviatnikom https://www.facebook.com/ACNSlovensko/posts/433392103798250

NEDEĽA, 20.05.2018 (Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť)

„Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

NEDEĽA, 27.05.2018 (Najsvätejšia Trojica, slávnosť)

„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

II. Kresťan v politike

V prílohe Vám zasielame brožúru s názvom "Kresťan v politike", ktorá je praktickou pomôckou pre laikov vo farnostiach a môže byť povzbudením, aby sa angažovali ako kresťania v komunálnych voľbách. Prosíme, aby ste s ňou oboznámili aktívnych laikov. Súčasťou projektu "Kresťan v politike" sú aj formačné kurzy pre tých, ktorí by sa do komunálnych volieb chceli zapojiť ako kandidáti. Termíny nájdete v brožúre.

III. Internát Svoradov

Súčasťou prílohy je aj plagát s informáciou pre študentov o možnosti ubytovať sa na internáte Svoradov v Bratislave - prvý katolícky internát na Slovensku www.svoradov.abuba.sk. 

    Aktuality

Arcidiecézne púte v roku 2018

 

 Katolícky časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.

Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

S pozdravom a želaním Božieho požehnania

Ing. Brigita Janovičová

manažérka vydavateľskej činnosti pre deti

E-mail: objednavky@erko.skbrigit@erko.sk

Tel.:+421-2-20 44 52 53

Mobil - zam.: 0915780923

eRko – HKSD, sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2TOPlist