Úvod

Aktuality

Možnosť ubytovania a organizácie konferencií v Centre Salvator

Dávame Vám do pozornosti ponuku ubytovania a organizácie konferencií v CENTRE SALVATOR, ktoré zriadila Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Ide o duchovné, konferenčné i ubytovacie centrum v Starom meste v Bratislave. V prílohe Vám posielame špeciálny cenník pre Cirkevné organizácie, ich členov, zamestnancov a kňazov. Viac informácii je v priloženom letáku a na www.centrumsalvator.sk.

 

S pozdravom 
Cirkevná servisná spoločnosť 
Kapitulská 11, 815 04, Bratislava

www.css.kbs.sk 

    Aktuality

I. Kampaň India – ACN Slovensko

Pápežská nadácia ACN SLOVENSKO - Pomoc trpiacej Cirkvi (u nás známa ako KIRCHE IN NOT) pripravila celoslovenskú distribúciu materiálov do farností + ďalšie aktivity v rámci kampane INDIA 2018 http://acn-slovensko.org/kampan-sila-dalitskych-zien-inspiracia-a-dobrocinnost-v-jednom/, kampaňový web: http://acn-slovensko.org/india2018/, FB kampaň pred Deviatnikom https://www.facebook.com/ACNSlovensko/posts/433392103798250

NEDEĽA, 20.05.2018 (Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť)

„Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

NEDEĽA, 27.05.2018 (Najsvätejšia Trojica, slávnosť)

„SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.“

II. Kresťan v politike

V prílohe Vám zasielame brožúru s názvom "Kresťan v politike", ktorá je praktickou pomôckou pre laikov vo farnostiach a môže byť povzbudením, aby sa angažovali ako kresťania v komunálnych voľbách. Prosíme, aby ste s ňou oboznámili aktívnych laikov. Súčasťou projektu "Kresťan v politike" sú aj formačné kurzy pre tých, ktorí by sa do komunálnych volieb chceli zapojiť ako kandidáti. Termíny nájdete v brožúre.

III. Internát Svoradov

Súčasťou prílohy je aj plagát s informáciou pre študentov o možnosti ubytovať sa na internáte Svoradov v Bratislave - prvý katolícky internát na Slovensku www.svoradov.abuba.sk. 

Zamyslenie

        Mimoriadna matka

        Premýšľali ste niekedy, ako sa vyberajú matky pre postihnuté deti? Predstavte si, ako Boh poúča anjelov, ktorí to zapisujú do obrovskej knihy.
    „Amstrongová, Beth, syn. Patrón - sv. Matúš.”
    „Forestová, Marjorie, dcéra. Patrónka - sv. Cecília.”
    „Rutledgeová, Carrie, dvojičky. Svätý patrón... povedzme Gerhard. Ten je zvyknutý na malú zbožnosť.”
Potom anjelovi nadiktuje jedno meno a usmeje sa. „Tejto dáme postihnuté dieťa.” Anjel je zvedavý: „Bože, prečo práve tejto? Je taká šťastná.” „Práve preto,” odpovedá Boh s úsmevom. „Mohol by som dať postihnuté dieťa žene, ktorá nevie, čo je radosť? Bola by to ukrutnosť.” „A je trpezlivá?” pýta sa anjel. „Nechcem, aby bola veľmi trpezlivá, inak by sa utopila v mori sebaľútosti a bolesti. Keď prekoná šok a roztrpčenosť, určite to zvládne.” „Pane, Bože, myslím si, že tá žena v teba neverí.” Boh sa usmeje. „Na tom nezáleží. Môžem to zariadiť. Je dokonalá. Má správnu dávku egoizmu.” Anjelovi vyrazí dych: „Egoizmus? Je egoizmus vari cnosť?” Boh prikývne: „Ak sa nebude vedieť od syna občas odlúčiť, neprežije. Áno, je to žena, ktorej požehnám nie celkom dokonalé dieťa. Ešte to nevie, ale budú jej závidieť. Nikdy nebude nič brať ako samozrejmosť. Nikdy nebude považovať krok za čosi obyčajné. Keď jej dieťa povie prvýkrát ,mama’, bude svedkom zázraku a bude si to uvedomovať. Keď bude svojmu slepému dieťaťu opisovať strom alebo západ slnka, uvidí ho, ako málokto vie vidieť moje stvorenie. Dám jej jasne vidieť veci, ktoré vidím ja - ľahostajnosť, krutosť, zaujatosť - a dám jej, aby sa nad tým povzniesla. Nikdy nebude sama. Budem pri nej každý deň, každú minútu, po celý jej život, lebo bude vykonávať moju prácu tak neomylne, ako keby som bol pri nej.”
        „A kto bude svätým patrónom?” pýta sa anjel na pol úst, so zdvihnutým perom.
Boh sa usmial. „Bude na to stačiť zrkadlo.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    zdroj: Katolícke noviny 

    Aktuality

Arcidiecézne púte v roku 2018

 

 Katolícky časopis Rebrík

Aj v školskom roku 2017/2018 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku.

Časopis poskytuje čitateľom kvalitné a zaujímavé texty, materiály na podporu čítania s porozumením a svojím obsahom pomáha deťom osvojovať si kresťanský životný štýl. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie.

Rebrík môžete objednať prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 02/20 44 52 53.

S pozdravom a želaním Božieho požehnania

Ing. Brigita Janovičová

manažérka vydavateľskej činnosti pre deti

E-mail: objednavky@erko.skbrigit@erko.sk

Tel.:+421-2-20 44 52 53

Mobil - zam.: 0915780923

eRko – HKSD, sídlo: Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2TOPlist