Liturgické oznamy

Farnosť Mena Panny Márie

Ptičie

Po

Sv. Agnesy, panny a mučenice,

spomienka

 

17:30 Ptičie

†Mária, Ján, Miroslav, Agáta a zosnulí z rod. Tkáčovej

21.01.

Ut

Féria

07:30 Ptičie

ZBP pre Jána a Annu Dzemjanových

 

09:00 Snina – Dekanátne rekolekcie

22.01.

St

Féria

17:30 Chlmec

ZBP pre rod. Mackovu

23.01.

Št

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

spomienka

 

24.01.

Pi

Obrátenie sv. Pavla, apoštola,

sviatok

16:45 Chmec

Za farnosť

 

17:30 Ptičie

ZBP pre Janu Struňákovú (živ. jubileum)

25.01.

So

Sv. Timoteja a Títa, biskupov,

spomienka

07:30 Ptičie

ZBP pre Bohuznámu rodinu 

26.01.

Ne

Tretia nedeľa v cezročnom období

08:30 Chlmec

ZBP pre Dagmar, Danielu, Nikolasa (živ.jub.)

 

10:00 Ptičie

ZBP pre Jána s rodinou

27.01.

 

  • Od 18.do 25.januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Poďakovanie sa za dnešnú zbierku -  na pastoráciu mládeže ACM + UPC.
  • Chlmec: Dnes sa uskutoční prvá zbierka po obci na nové kúrenie v kostole.
 
 
TOPlist